Loading...
PULARY MIC
Marketingové inovační centrum

pomůžeme vám růst a uspět na trhu

díky inovačnímu řízení podniku a komunikace
srolujte níže

Váš partner pro inovativní řízení a marketing

Využijte naplno možnosti inovací, adaptujte se na změny a uspějte na konkurenčním trhu. Pomůžeme vám celý proces naplánovat, pomocí aktivačních kampaní nastartovat komunikaci a využít tak potenciál inovativního marketingu. Marketing a inovace patří neodmyslitelně k sobě, vzájemně se doplňují. Marketing potřebuje inovace pro úspěch svého produktu a inovace se mohou stát populární jen díky marketingu. Cílem inovativních marketingu je vytvoření promyšlené firemní strategie založené na inovativním produktu, službě nebo procesu, který zajistí výhodu na konkurenčním trhu a zvýší prodej. Následně se pomocí aktivačních nástrojů komunikuje, buduje se branding značky, podporuje se vytvoření zainteresované komunity, která produkt doporučuje, sdílí a nakupuje.

Co děláme

Strategické plánování

Žijeme v době, která se rychle vyvíjí a inovace patří mezi hnací motor marketingu. Založte svou strategii na inovacích a získejte nové zákazníky, doručte jim přesně to, co chtějí, inovativní formou nebo produktem. Plánování zahrnuje produktovou strategii, cenovou politiku, komunikační strategii, distribuční strategii.

Aktivační kampaně

Pomocí vhodných komunikačních kampaní aktivujete svou inovační strategii. Nejdůležitějším faktorem v procesu inovace jsou zákazníci a dodavatelé, kteří přinášejí důležitou zpětnou vazbu a návrhy na vylepšení. Jedině vyvoláním požadované reakce se ukáže, které inovační techniky jsou úspěšné pro daný segment.


Inovativní marketing

Chytrý podnik je takový, který aktivně pracuje a vyhodnocuje marketingové aktivity. Je nesmírně důležité sledovat chování a reakce zákazníků. Často z nich vychází podnět k inovativním řešením. Proto je důležité pracovat také s různými analytickými nástroji marketingového i nemarketingového charakteru pro lepší pochopení trhu, cílové skupiny a efektivity inovativních řešení.